Resultat för: Damm ren

Differenstemperaturregulator H-Tronict TDR 2004

Denna temperaturdifferensregulator är från H-tronic och används för att styra värmeskillnader. Te x solcellspaneler. pool/damm eller temperaturskillnaden i ett rum.

Ett exempel: I ett förråd kan du te x har en givare ute. Och en givare inne. Och koppla till en fläkt i väggen som blåser in luft om det är varmare ute än inne.

OBS. Text och manual på tyska. PT1000 sensorer ingår EJ

Colombo Morenicol Lernex 2000Gram / 50 000L

Lernex är effektiv mot hudmaskar (Gyrodactylus) och gälmaskar(dactylogyrus)
och interna maskar (Nematoder). Närvaron av dessa parasiter
kan endast fastställas med ett mikroskop.

Lernex är också effektivt mot
blodiglar (Piscicola), fisk löss (Argulus) och ankar maskar (Lernea). Närvaron
av dessa parasiter kan fastställas med blotta ögat.

Räcker till 50 000 liter 1 dosering.

Colombo Morenicol Lernex 800Gram / 20 000L

Lernex är effektiv mot hudmaskar (Gyrodactylus) och gälmaskar(dactylogyrus)
och interna maskar (Nematoder). Närvaron av dessa parasiter
kan endast fastställas med ett mikroskop.

Lernex är också effektivt mot
blodiglar (Piscicola), fisk löss (Argulus) och ankar maskar (Lernea). Närvaron
av dessa parasiter kan fastställas med blotta ögat.

Räcker till 20 000 liter 1 dosering.

Colombo Morenicol Lernex 200Gram / 5000L

Lernex är effektiv mot hudmaskar (Gyrodactylus) och gälmaskar(dactylogyrus)
och interna maskar (Nematoder). Närvaron av dessa parasiter
kan endast fastställas med ett mikroskop.

Lernex är också effektivt mot
blodiglar (Piscicola), fisk löss (Argulus) och ankar maskar (Lernea). Närvaron
av dessa parasiter kan fastställas med blotta ögat.

Räcker till 5000 liter 1 dosering.