Vi har inga fasta öppettider. Ring för att boka tid. Eller kolla på facebook. Vi har 1000-tals Japanska koi

Avvisa

Resultat för: Stör

JBL koi-lab testset PRO (stor väska)

Koi pro testlab väska med massor av tester. Det är viktigt att hålla koll på sitt vatten!

pH-test: surhet i vattnet från 3,0 till 10
pH-test: surhet i vattnet från 7,4 till 9,0
GH-test: Bestämning av allmän hårdhet i vattnet.
KH-test: vattnets pH-stabilitet (karbonathårdhet)
PO4-test Koi: Bestämning av fosfathalten (orsak till algtillväxt och växtnäring)
Test NH4 / NH3: indikation på giftfri ammonium, bestämning av giftig ammoniak med hjälp av tabell
NO2-test: bestämning av kväveförening nitrit, som är giftig för fisken
NO3-test: bestämning av nitrathalten (orsak till algtillväxt och växtnäring)
O2-test: bestämning av syrehalten
PO4-känslig: fosfattest, vilket också indikerar mycket låga PO4-värden